Düşen Konut Kredi Faiz Oranları Fiyat Balonu Oluşturur mu?

Konut kredilerindeki indirim, vatandaşın daha uygun finansmanla konut sahibi olmasının önünü açmaktan öte konut satıcılarının konut fiyatlarını arttırmasına sebep oldu. İkinci el fiyatlarda da ciddi artışlar başladı. Bu durum orta vadede bir fiyat balonu oluşturabilir. Parasal genişleme enflasyonu doğurdu ancak hanehalkı gelirlerinde bir artış yok. Gelmesi muhtemel ikinci Covid dalgası sebebiyle özellikle artacak işsizlik ve azalacak hanehalkı gelirleri de dikkate alınırsa takipteki kredi oranları ciddi bir biçimde artabilir. Gayrimenkul sektörünün ağırlıklı olarak 3 kamu bankasının sırtına yüklenen konut kredileri dışında bir finansman modeline ihtiyacı var. Nisan ayında Bloomberg HT‘de geliştirdiğim sürdürülebilir finansman modelimi anlatmıştım. Ancak ne yazık ki biz hala her alanda olduğu gibi konut sektöründe de banka kredilerine yüklenmeye devam ediyoruz. Sektörde ciddi bir kriz bizleri bekliyor maalesef. Bu sefer hem fiyat balonu hem de kredi sorunu ile karşı karşıya kalacağız.

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Hayırlı Bayramlar

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik eder, Bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Koronavirüs Ekonomi Paketi Hakkında

https://www.haberler.com/doviz-kuru-artisina-uretim-ile-istihdamdaki-13034301-haberi/

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Koronavirüs Sonrası Yeni Düzen: Değişim Başladı mı?

Değerli Bağlantılarım,

Koronavirüs dünyada birçok şeyin yeniden yazılmasına sebebiyet veriyor. “Koronavirüs Sonrası Yeni Düzen: Değişim Başladı mı?” konulu akademik çalışmamıza katkı vermenizi rica ederim.

https://tr.surveymonkey.com/r/7V6QV2Hhttps://lnkd.in/dQce5DN

Saygılarımla.
Dr. Levent Sümer

Posted in Güncel Konular, İş Dünyası | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Döviz Kurlarının Konut Satış Fiyat ve GYO Endeks Getirilerine Etkisi

Döviz kuru (USD/TL) etkisinin GYO ve konut satış fiyat endeks getirilerine etkisini araştıran makalemiz Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar

Dergisi’nde yayınlandı. Makaleyi okumak için:

https://lnkd.in/dTxZy9q

Our latest article about the exchange effect (USD/TL) on the returns of REIT and housing sales price indices has been published in the Journal of Financial Researches and Studies. To read the full article: https://lnkd.in/dTxZy9q

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

İstanbul Trafiği İçin Çözüm Önerileri

İstanbul Trafiği İçin Çözüm Önerileri

Her gün İstanbul’da trafik çilesi artarak büyüyor. Mevcut durumda neler yapılabilir, bazı düzenlemelerle bu trafik derdi azalır diye bu şehirde yaşayan herkes eminim bir çare arıyordur. Ben de aşağıda bazı önerilerimi paylaşayım istedim:

  • Avrasya Tüneli’nin hafta içi sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.30-19.30 saatleri arasında %50 indirimli olması. Bu durum köprülere yığılmaları azaltacağından ve tünelden araç geçiş sayılarını arttıracağından işletmeci firma açısından da bir gelir kaybı yaşanmayacaktır.
  • Üzerinde ambulans, itfaiye ve polis yazan araçlar dışında hiçbir aracın emniyet şeridini kullanmasına izin verilmemesi
  • Mecidiyeköy gibi aşırı yoğun ve ana yola çoklu katılımların yaşandığı ve yayaların yoğun olduğu lokasyonlarda trafik polisleri vasıtasıyla geçiş kontrolü yapılması
  • Şerit ihlalleri yapan, kırmızı ışıkta geçen, ikinci şerit oluşturarak aradan geçmeye çalışan servis araçları, taksi, minibüs ve otobüslerin sürücülerinin (buna bazı özel araçlar ve çakarlı araçlar da dahil) denetlenmesi ve ciddi cezai yaptırımların uygulanması
  • Trafikte makyaj yapılmasının yasaklanması
  • Otobüs, kamyon, kamyonet gibi araçların sol şeritte ilerlemelerini önleyecek ciddi yaptırımlar uygulanması
  • Sokaklarda araçların çift taraflı park etmesine izin verilmemesi

Tabi bu önerilere metro hatlarının arttırılması, raylı sistem-tekerlekli sistem entegrasyonunun sağlanması, ana arterlere yakın bölgelere verilen imar izinlerinin getireceği trafik yükünün doğru hesaplanması ve buna göre planların gözden geçirilmesi, deniz ulaşım imkanlarının arttırılması da eklenebilir.

Herşeyden önemlisi herkesin trafik kurallarına uyması ile trafik yoğunluğunda mutlaka bir azalma olacağını düşünüyorum.

Posted in Güncel Konular | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sermaye Piyasaları Kongresinden Geriye Kalanlar

Sermaye Piyasaları Kongresinden geriye kalanlar:

-Dünya GDP’sinin 3 katı kadar borçlanmış durumda. Krizlerin temel sebebi aşırı borçlanma

– Toplumlar, devletler var olmayan kaynaklarını borçlanarak harcıyor ve her yeni kriz bir öncekinden daha büyük ve etkisi daha şiddetli oluyor.

– 2008 Küresel Finans Krizinin etkileri > 1929 Büyük Buhranın Etkileri

– Yatırımlarda toplum yararı gözetme ve sosyal etki önem kazanıyor, bunun için de en uygun yaklaşım varlığa dayalı ve yatırım odaklı İslami/Katılım Finans.

– Ancak günümüzde uygulamada olan İslami/Katılım finans, konvansiyonel finansal sistemin bir uzantısı olmaktan öteye geçemiyor.

-Dünya’da gelir dağılımı uçurumu gittikçe daha da artıyor ve bu durum toplumlar/kişilerarası eşitsizliği daha da derinleştiriyor.

-Dünya’da para akışının kontrolü oldukça zor ve kimin parasının kimde/nerede olduğunu bilmek artık neredeyse mümkün değil. -Paranın karanlık yüzü

– Sermaye piyasaları derinleşmedikçe, daha fazla firma halka arz olup şeffaf ve kurumsal yönetim/yönetişim ilkelerini benimsemedikçe finans sistemi bankacılık üzerinden dönmeye devam edecek.

– Sistem konvansiyonel bankacılık yaklaşımı ile devam ettikçe borç/faiz sarmalından kurtulmak-diğer bir deyişle periyodik finansal krizlerden kurtulmak- mümkün değil.

-Özsermaye olmadan tamamen kredi kullanılarak yapılan yatırımlar bozuk sistemin bir diğer tarafı. Kitle fonlama, girişim sermayesi yatırım fonları gibi araçlar kullanmak, yatırımcı ortaklar almak yatırımları banka kredileriyle fonlama zorunluluğundan/bakış açısından kurtaracaktır.

– Finansal teknolojiler, blok zincir, kripto para birimleri finansal sistemi değiştirecek. Bu değişimde teknoloji kadar yeni neslin yaklaşımları, hayat tarzları ve bakış açıları da oldukça belirleyici olacak.

-Facebook gibi sosyal medya devlerinin kendi ödeme sistemlerini devreye sokması bankacılık sisteminde yepyeni bir dönemi başlatabilir.

-İnovasyon ve teknolojinin faydaları kadar yıkıcı etkileri de dikkat edilmesi gereken önemli hususlar.

-Türkiye, yabancı para birimi ile borçlanan ve aşırı kur artışlarından dolayı sıkıntıya düşen firmaları ayrı tutarsak mevcut borçlarını ödeyebilme gücüne sahip. Ancak ülkenin temel problemi birikimlerin ekonomik büyüklüğe oranının çok düşük olması (Türkiye’de %2,5, OECD ortalaması %51) ve sermaye yetersizliği. Çıkış yolu ise güçleri birleştirerek ortaklıklar/fonlar kurma, paylaşım esaslı modellerin uygulanması

-Sorumluluk ve getiri paylaşımı yaklaşımı burada ön plana çıkıyor.

Özetle, gerek küresel finansal sisteminin borç ve aşırı tüketim odaklı ve sürekli kriz üreten bozukluğu/kurgusunun toplumlarda oluşturduğu tahribat gerekse teknolojik gelişmelerin bir zorunluluk olarak finansal sistemlerde oluşturduğu/oluşturacağı dönüşüm mevcut sistemin değişmesi için karşımızda bir gereklilik ve fırsat olarak duruyor.

Dr. Levent Sümer

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Kurban Bayramınızı Tebrik Ederiz/Eid Mubarak

http://www.smrstrategy.com

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

The Shortcomings of Pension System in Turkey: Solutions with a New Model Proposed

@Boğaziçi University Öğretim Üyesi Doç. Beliz Ozorhon ile birlikte yazmış olduğumuz ve mevcut Bireysel Emeklilik Sisteminde yaşanan sorunlara çözüm önerisi getirdiğimiz faizsiz, yeni ve inovatif modelimizi anlattığımız “The Shortcomings of Pension System in Turkey: Solutions with a New Model Proposed” adlı makalemiz Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi’nde (International Journal of Islamic Economics and Finance Studies) yayınlandı.

Okumak isterseniz makaleyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: https://lnkd.in/eM8C_ag

The new paper we wrote together with Assoc. Prof. Beliz Ozorhon “The Shortcomings of Pension System in Turkey: A New Model Proposed” has just been published in the International Journal of Islamic Economics and Finance Studies.

You can reach the full paper from the link below: https://lnkd.in/eM8C_ag

Posted in English, Eğitim ve Konferanslar, İş Dünyası | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Good Finance

Çok değerli Hocam  Prof. Vedat Akgiray “Good Finance” adlı yeni kitabında finans alanına neden yeni bir yaklaşım getirmemiz gerektiğini, finansal krizlerin sebeplerini ve sosyo-ekonomik etkilerini yalın ve anlaşılır bir dille bizlere sunuyor. Kitabı almanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

https://lnkd.in/etz9NiU

“Good Finance” by Prof. Vedat Akgiray presents a timely critique of extreme financialization, of the economics profession’s flawed modeling approach, and the continuing blind faith in the efficient market hypothesis. Outlining the causes of financial crises and their socioeconomic effects, this book offers a clear platform for revising our current big-picture financial concepts so that they can better serve a greater swath of society. 51pPg1CNlQL

Posted in English, Eğitim ve Konferanslar, İş Dünyası | Tagged , , , , | Leave a comment