Türkiye Gayrimenkul Fonu

Türkiye Gayrimenkul Fonu

Bundan 2 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi’nde bir model geliştirdim. Bu modelim, PPP ile fonlanan projelerde devlet garantilerinin önüne geçecek, faizleri düşürecek, konut sektörünü banka faiz oranlarından kopararak bireysel emeklilikle birleştirecek ve BES fonlarındaki birikimleri arttıracak bir yatırım ve finansman ekosistemi içermekteydi. Türkiye Gayrimenkul Fonu kurulması, Gayrimenkule Dayalı Bireysel Emeklilik Sisteminin tanıtılması, Kira Getirisine Endeksli Konut Finansman Modelinin hayata geçirilmesi gibi yenlikçi önerilerim o gün basında da yer almıştı.

http://www.milliyet.com.tr/dr-sumer-turkiye-gayrimenkul-fonu-yla-istanbul-yerelhaber-2211785/

https://emlakkulisi.com/turkiye-gayrimenkul-fonu-buyuk-projeleri-finanse-edecek/541645

https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiye-varlik-fonuna-hayat-verecek-yeni-yatirim-ve-finansman-modeli/397825

Geçen sene kendisi de benim gibi bir akademisyen olan Hazine ve Maliye Bakan danışmanı da hazırladığım çalışmayı benden istemiş ve modelimin ayrıntılarını dinlemek için benimle bir görüşme yapacağını belirtmiş ancak maalesef bir dönüş yapmamıştı. Bunun gibi birçok devlet kurumunun üst düzey yetkilisi ile görüşmüş ancak modeli başarılı ve uygulanabilir bulmalarına rağmen uygulamaya geçirme konusunda bir işbirliği geliştirmeye yönelik adım atmamışlardı.

Modeli önerdiğim tarihten bugüne 2 yıl geçti ve görüyorum ki o gün uygulanabilseydi bugünkü sorunların en aza indirgeneceğine inandığım çalışmamdan kesitler, sektörün, kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkilileri tarafından dillendirilmeye başlamış. Kimi konutları tek fondan toplayalım diyor, kimi sorunlu kredileri bir fona aktaralım diyor. Ancak son gelişmeler maalesef iyiye işaret etmiyor.

https://www.finansgundem.com/haber/batik-krediler-buyurken-yapilandirma-calismalari-donmus-durumda/1422067

Umarım geliştirdiğim modeli bir kez de benden dinleyerek geç de olsa aslına uygun olarak hayata geçirilmesine ve sektörde yaşanan bu darboğazın aşılmasına olanak sağlarlar.

18 Temmuz 2019, İstanbul

Advertisements
Posted in İş Dünyası | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hayırlı Bayramlar/Eid Mubarak

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

SMR Strategy

SMR STRATEGY is a strategic investment and management consultancy company which is established to provide sustainable growth for organizations, increase the operational efficiency and profitability of the companies, offer consulting services to investors both in local and global markets, enable companies grow internationally and structure strategic partnerships.

​Investment Management, Change Management, Project Management and Strategic Management are our core competencies among many services we provide, and we have expertise in many industries including Real Estate, Construction, Energy and Finance.

We help companies discover their potentials and get prepared for the future. Investing in the future and managing the future are the main pillars of our mission. Providing sustainable success by transforming companies through changing the angels, structing a strong system, emphasizing collective intelligence and shaping the corporate culture. Thats our mission.

SMR STRATEGY provides a comprehensive real estate investment consultancy services to global and local investors both in Turkey and global markets including investment and feasibility analysis, market research, marketing and sales services, real estate development, management and exit strategies.

​Alternative to debt financing and PPP, suggesting interest free asset based project financing models for infrastructure and healtcare projects, providing global business development strategies to contractors, preparing progress reports for investment projects, constructing new investment ecoystems for pension and sovereign wealth funds, conducting technical, legal and financial due dilligence analysis for banks, investors and financial institutions, transforming the businesses by using the latest digital technologies are some of the important services that SMR Strategy provides.

You can reach us at http://www.smrstrategy.com and follow us @SmrStrategy on Twitter

February 2019, Istanbul

Posted in English, İş Dünyası | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gayrimenkulde MBA

twitter.com/upye_tr/status/1092706409769299968

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

2018’e Veda Edip 2019’a Merhaba Derken..

2018’e Veda Edip 2019’a Merhaba Derken..

2018 Türkiye’de seçimlerin gölgesinde ve ekonomik türbülans ve global politik gerginliklerin etkisinde ciddi endişeler içinde geçerken 2019 birçok belirsizlikle ancak yine de insanın doğası gereği umutla karşılanmak üzere.

ABD’nin giderek sertleşen global ekonomi ve askeri politikaları, dünyanın birçok yerinde devam eden terör olayları ve Orta Doğu’da yaşanan politik değişim ve gerilimler 2019’a ciddi sorunların taşınmasına sebebiyet verdi. Ticaret savaşlarının, ekonomik yaptırımların ve bölgesel silah satışlarının etkileri bir yanımızda, tam bir stranç oyununa dönen dinamik Ortadoğu politikası öte yanımızda ister istemez iç politik dengelerimizi de ciddi olarak etkiledi.

2018 yılı ülkemiz için özellikle genel seçimin, ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerginliğinin ekonomiye olumsuz etkileri ve yapılması gereken yapısal reformlarda geç kalınması sebebiyle döviz kurları, enflasyon ve faiz oranlarının bir önceki yıla göre iki kat artması ile sıkıntılı geçti. Bir tarafta aşırı borçluluk sebebiyle konkordato ilan eden firmalar, öte yandan büyümede yaşanan yavaşlama ve yatırım projelerinin devamlılığı için duyulan finansman ihtiyacı büyümekte olan sorunları ortaya serdi. Ekonomi alınan dönemsel tedbirlerle son çeyrekte toparlanma sinyalleri verse de yılın ilk 9 ayında yaşanan gelişmelerin etkilerinin sönümlenmesi oldukça zaman alacaktır.

Rusya ile ilişkilerin normale dönmeye başlaması, savunma sanayiinde yaşanan sevindirici gelişmeler, nükleer ve yenilenebilir enerjide atılan adımlar, yeni İstanbul havaalanı başta olmak üzere açılışı yapılan ve devam eden büyük yatırım projeleri ülkemiz adına 2018’in olumlu ekonomik gelişmeleri oldu.

Gayrimenkul sektöründe imar barışı adı altında gelen imar affı ekonomiye ciddi bir gelir sağladıysa da olası depremde yaşatacağı yıkım, yabancıya satış için verilen vatandaşlığa rağmen ipotekli konut satışlarında artan faiz oranları sebebiyle yaşanan ciddi düşüş, mevcut durumda düşük riskli olan ancak geleceği sorgulanması gereken konut kredilerinin VDMK ile ikincil piyasalarda işlem görmeye başlaması, avm’lerdeki ciro düşüşü, ofislerdeki artan boşluk oranları ciddi riskler olarak karşımızda durmakta ve sektörün geleceğini riske etmektedir.

Özellikle tapu sahibi olmak yerine gayrimenkul fonlarına ortak olmak, konut kredisi yerine gayrimenkule dayalı bireysel emeklilik ile uzun vadeli olarak konut edinmek, şirketlerin kullandığı kredilere alternatif müşareke fonu kurarak daha çok şirketin halka arzını sağlamak ve büyük çaplı projeleri sermaye piyasası yatırım araçları ile fonlayarak bireysel emeklilik birikimlerini bu alana kanalize etmek, sektörün önünü açacak en temel ve doğru adımlar olacaktır.

Şirketlerin yeni döneme ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını gelecek nesillere taşıyabilmeleri ancak ciddi bir kültürel ve organizyonel değişimi ivedi bir şekilde başlatması ve dijital dönüşümü en kısa sürede hayata geçirmesiyle mümkün olacaktır.

2018’e veda ederken 2019’un bireyden topluma, şirketlerden devlet yönetimine bu dönüşüm hamlesinin başladığı ve başarılı bir şekilde yürütüldüğü bir yıl olmasını, toplumsal uzlaşma, adalet, birlik, beraberlik duygularının pekiştiği, liyakatın, üretimin, saygı, sevgi ve hoşgörünün, ahlaki değerlerin üstün tutulduğu bir sene olmasını diliyorum.

Sevgi, saygı ve selamlarımla,

Dr. Levent Sümer

31 Aralık 2018, 23.27 – İstanbul

Posted in İş Dünyası | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

World Marketing Summit Istanbul-Pazarlama Zirvesi’18

Bugün İTO’nun düzenlediği Pazarlama Zirvesindeydim. Pazarlama duayeni Philip Kotler’in tüm oturumlarda konuşmacı olduğu bu önemli etkinlikte öne çıkan hususları aşağıda özetlemeye çalıştım:

Prof.Philip Kotler: Bazı ülkeler bazı özellikleriyle öne çıkar, örneğin Fransızlar özgürlük konusunda, Alman ve Japonlar sistem ve düzenleriyle anılırlar. Türkler olarak siz hangi özelliğinizle anılırsınız? İstanbul deyince tarih ve gizem akla geliyor. İspanya’nın Bilbao şehri yöneticileri, şehrin tanıtımı için kendisinden destek istediğinde şehre ait bir başyapıtın olması gerektiğini ve Japon turistleri çekebilecek bir müze tasarlamalarını önermiş. Bilbao şehri yapmış olduğu muhteşem müzeyle bugün çok sayıda Japon turisti ağırlıyor.

Levent Çakıroğlu: Beko’nun global marka olma serüveninde yeni pazarlarda büyüme stratejilerini düşük fiyat politikası ile pazara giriş ve tutunma çalışması sonrasında markayı üst segmente taşıma (-ki zor ve uzun bir yol) aynı zamanda lokal şirket satın alma (-ki pahalı bir yol) olarak aktardı. Philip Kotler buna ilave olarak inovasyonu ekledi.

Prof. İlber Ortaylı: Marka şehir İstanbul’un şehir planlamasında ciddi hatalar yapıldığını, örneğin Haliç bölgesinin yerleşim yeri olması gerekirken eski fabrika ve gecekonduların yapıldığını, dünyada geçmişte ticaretin en eski şehirlerin Kayseri, İsfahan, Makedonya ve İtalya’nın Genoa gibi şehir devletlerinde yapıldığını anlattı. Geçmiş dönemde Türk tekstil endüstrisinin İstanbul’da doğru konumlandığını ve bu yüzden global pazarda başarılı olduğunu belirtti.

Dr. Şeref Oğuz: “Eğer bir arabaya 60 atı gelişigüzel bağlarsanız ve atların arabayı çekmesini isterseniz, arabayı hareket ettiremezsiniz. İstanbul’un en temel problemi sahip olduğu değerleri toparlayıp hedef gösterecek vizyon, strateji ve planlama eksiğidir. Google’da New York için resim arandığında sonuçlarda 19 milyar resim çıkarken İstanbul için 19 milyon çıkıyor, bunun da büyük kısmını yabancılar yüklemiş. Kendimizin değil kentimizin resmini çekmeliyiz.”

Prof. Dominique Hanssens: Bir ürünün marka olabilmesi için kalite, fiyat ve sürdürülebilirliğinin yanında eğlenceyi de içermesinin önemli olduğunu, Beko’nun UNICEF ve Barcelona Futbol Kulübü ile yaptığı reklamda bunu başardığını ifade etti.

Prof. Mark Oliver Opresnik: Hollanda’nın ABD Başkanlık seçimleri sonucu kendi ülkesini “ti”ye alarak ve “America First, Netherland Second” sloganıyla yaptığı komik videonun birkaç gün içerisinde 27 milyon kişi tarafından izlendiğini, Hobbit başta olmak üzere Yeni Zellanda’nın pazarlanmasında filmlerin büyük rolü olduğunu ve youtube’ta 333 videosu bulunduğunu, Londra’nın kendine ait youtube sayfası olduğunu belirterek dijital pazarlamanın ve sosyal medyanın çok önemli olduğunu ve müşteri beklentilerinin doğru okunması ve ona göre çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Moran Cerf: Nöro pazarlama uzmanı Prof. Cerf, şehirlerin marka şehir olarak kurgulanması sürecinde kentlere de birer ürün gözüyle bakmamız gerektiğini ve markalaşma argümanlarının şehirlerde de aynen geçerli olduğunu aktardı.

Özetle İTO bu önemli zirveyi düzenleyerek çok başarılı bir işe imza atmış. Başkan Şekib Avdagiç Bey’i, emeği geçen tüm ekibi ve Ömer Şengüler Bey’i tebrik ediyorum. Umarım bu zirvede konuşulan hususların ülkemizden nice global markalar çıkarılmasına faydası olur.

Prof. Kotler’in bizim hangi özelliğimizle ön plana çıkabileceğimize yönelik sorduğu soruya hep birlikte geçmişte olduğu gibi bugün de “adalet, temizlik, saygı ve hoşgörü” diyebilmek ve bunu dünyaya pazarlayabilmek umuduyla..

 

4 Aralık 2018, İstanbul

Posted in Eğitim ve Konferanslar, İş Dünyası | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gayrimenkul Sektörünün Gelecek Vizyonu

Posted in İş Dünyası | Leave a comment