İnşaat Projelerinde Entegrasyon ve İletişim Yönetimi

İnşaat Projelerinde Entegrasyon ve İletişim Yönetimi

Dün kurucu yönetim kurulu üyesi olduğum Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (UPYE) ile Boğaziçi Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ve bu sene 3. sü yapılan İnşaat Proje Yönetim zirvesine katıldım. Bu zirvenin konusu başlıkta da belirttiğim üzere İnşaat Projelerinde Entegrasyon ve İletişim Yönetimi’ydi. Gerek iş dünyasının önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri gerekse ülkemizin başarılı üniversitelerinin değerli akademisyenleri hem konuşmacı hem de dinleyici olarak zirveye değer kattılar.

Zirvenin açılış konuşmalarını Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölüm başkanı Prof.Dr. Turan Özturan ile UPYE yönetim kurulu başkanımız Dr. Mehmet Sait Culfik yaptılar.

Daha önceki seminerlerde konuşma yapmış biri olarak ben de bu seminerin ilk oturumunun başkanlığını üstlendim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yard.Dç.Dr. Beliz Özorhon, Entegre Proje Yönetim firması genel müdürü Kemal Okumuş, Özer Tulgan Mimarlık yönetici ortağı Emre Özer ve Gyoder yönetim kurulu üyesi Hakan Eren ilk oturumda söz alan konuşmacılardı.

İkinci oturum Arena Proje Yönetimi kurucu ortağı Fatih Yıldırım başkanlığında gerçekleşti. Bisen Müşavirlik genel müdürü Ömer Bisen, Yapıtaşı Bilgi Teknolojileri kurucu ortağı Murat Arslan, Diem Mühendislik genel müdürü Melih Şamlı ve İTÜ öğretim görevlisi Dr. Murat Kuruoğlu fikir, görüş ve deneyimlerini dinleyicilerde paylaştılar.

Seminer konusuyla ilgili olarak blog sitemde inşaat projelerinde entegre yönetiminin PMI metodolojisi bakış açısıyla nasıl olması gerektiğini daha önce detaylı bir biçimde aktarmıştım. Bu seminerde de bu bakış açısına da vurgu yapılmakla beraber inşaat sektörünün kendi doğası gereği entegrasyonunun nasıl olması gerektiği detaylı olarak aktarıldı.

Seminere/zirveye ait notlarımı aşağıda kısaca özetlemeye çalıştım:

1. İnşaat projeleri, işverenlerden başlayarak proje müellifleri, proje yönetim firmaları, yükleniciler ve alt yüklenicilerin katılımıyla entegre olarak yönetilmelidir. Bu entegrasyon, iş disiplinlerini, proje yaşam döngüsünü oluşturan unsurları, projede yer alan tüm partileri birleştirmeli ve entegrasyon karar ve uygulama süreçlerine yansımalıdır.

2. Sektöre yön veren işverenler/yatırımcılar proje yönetim bilincinde olmalı ve buna göre hareket edecek şekilde yönlendirilmelidir. Bunun için UPYE başta olmak üzere sektörde yer alan tüm profesyonel kuruluşlar ve firmalar buna yönelik kamuoyu oluşturmalıdırlar.

3. Projelerdeki maliyet ve süre bilincinin yerleşmesi, planlamaya yeteri kadar zaman ayrılması, tasarıma süreç devam ederken ciddi müdahale olmaması, oluşabilecek müdahalelerin bütçesel ve süresel sonuçlarının irdelenmesi önemli ve gereklidir.

4. Yatırımcı kavramının iyice anlaşılması gekmektedir, geliştiricilerin profesyonellere, işin yapılma sürecinde aşırı müdahalesi önlenmelidir. Yatırımcı açısından karlılıkların seçilen lokasyon ve proje türüne paralel olarak proje yönetimindeki süreçlere de bağlı olduğu bilinci yerleşmelidir.

5. Projenin her safhasında iletişim ve entegrasyonun önemi vurgulanmalıdır. Bilgisayar programlarının amaç değil araç olduğu bilinmelidir.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım zirvedeki konuşmacıların sunumlarını http://www.upye.org sitesinden ilerleyen günlerde pdf olarak indirebilirsiniz. Bunun için sadece online üye olmanız yeterli olacaktır.

Selam ve saygılarımla,

16 Aralık 2012 – İstanbul

This entry was posted in İş Dünyası and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s