Yeni Ortadoğu ve Türkiye

Yeni Ortadoğu ve Türkiye

Bugün Srebrenitsa katliamının yıldönümü. Birleşmiş Milletlerin sözde güvenli bölge ilan ettiği ancak 400 Hollandalı askerinin müdahale etmemesiyle yapılan büyük bir katliam ve her yeni yıl bulunan toplu mezarlarla sayısı 10.000’in üzerinde vahşice katledilmiş insanlarımız…

Srebrenitsa katliamı 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımlarından biri ve Avrupa’da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Peki var mı ders alan? İbret alan?

Görünen o ki, neredeyse tamamı Müslümanlara yönelik yapılmakta olan bu katliamlar hiç durmadan devam edecek ve medeni ve hümanist olduğunu iddia eden devletler buna sessiz kalmaya devam edecek…

Filistin Ramazan ayında bile huzur bulamayacak ama kimse bu katliama dur demeyecek…

Suriye’de, Irak’ta binlerce insan ölmeye devam edecek, milyonlar ülkelerinden göç edecek, göstermelik anlaşmalarla sözde müdahale edilecek ama kıyım hiç bitmeyecek…

Yüce Allah’ın Kuran’da belirttiği “..parçalanıp ayrılmayın..” nasihatine uymadığı müddetçe İslam toplumu bunları ve daha şiddetlenecek olan kıyımları, katliamları yaşamaya devam edecek.

Yakın zamanda;

 • Şii-Sünni olarak ayrışmanın daha da belirginleşeceği,
 • Arapların ne kendi içlerinde bir arada ne de diğer toplumlarla ortak hareket etmeyeceği,
 • İran’ın her zaman bir uzlaşma devleti yerine bir tehdit olarak yer alacağı,
 • Türkiye’nin kendi iç meseleleriyle dış politikası arasındaki dengenin hiçbir zaman sağlanamayacağı,
 • Mısır’ın darbe yönetiminden kurtulamayacağı ve Mursi döneminde geçici olarak açtığı Ramallah sınır kapısını kapatmış olarak aslında Filistin’e en büyük zararı vermeye devam edeceği,
 • Suudi Arabistan krallarının Amerika güdümünden kurtulmayacağı,
 • Uzak diyardaki Müslüman ülkelerin sessiz kalacağı,
 • Petrol ve doğalgaz kaynaklarının batılı ülkelerin kontrolünde olacağı,
 • İsrail’in topraklarını ve nüfuzunu genişleteceği,
 • Kuzey Irak’ta zaten kurulmuş olan Kürt devletinin resmileşeceği,
 • Türkiye’nin Kürdistan ile komşu olacağı,
 • Kaos’un, kanın, gözyaşının her zaman devam edeceği,
 • Güçsüz, yoksul, bağımlı devletçiklerin oluşacağı  düzen(!)in devam edeceğini görüyoruz.

Biz hala içerde cumhurbaşkanlığı seçimiyle, yeni paketlerin tartışmalarıyla, paralel yapıyla, gezi olayları ve uzantılarıyla, yolsuzluk operasyonlarıyla patinaj çekmeye, ayrışmaya, kutuplaşmaya ve birbirimizi bitirmeye devam edelim.

 11 Temmuz 2014, İstanbul

This entry was posted in Güncel Konular and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Yeni Ortadoğu ve Türkiye

 1. Engin says:

  Kafa yapısı olarak bireyler laik ve demokrat olmadığı ve bu doğrultuda siyasi tercihlerini belirlemediği sürece İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı bitmez. Dogmatik düşüncelerle çevrilmiş bir coğrafyada cehalet ve sonucunda da sefalet kaçınılmazdır Levent. Bu kök nedene inilmediği sürece İslam Alemi tartışır durur.

  Sorun da zaten burada İslam Alemi, Hristiyan Alemi, Musevi Alemi, ya da Budist Alemi olmak. Hayır bir tek alem vardır o da medeniyet alemi. Dünyadan kopup insanları din temelli merkezli olarak toplumlara bölmeye başladığınızda konu İslam’la sınırlı kalmaz. Mezheplere, oradan alt mezheplere, oradan tarikatlara, kabilelere kadar iner ki Irak’ta olanlar bunun en net pratik yansımasıdır. Şii Araplar, Sünni Araplar, Şii Türkmenler, Sünni Türkmenler, Kürtler vs. vs. bir devlet nasıl da bölünüyor! Derine inince aşiret ayrışmaları vs. derken feodalizm olanca vahşi yüzünü gösteriyor.

  Kısaca müslümanların yaşadığı toplumların huzura ve refaha kavuşmasının yegane yolu feodaliteden tamamen kurtulmak, en küçük kırıntısını bile bırakmamaktır. Bunu da ancak gerçek bir laiklikle başarabilirsiniz. Zira feodalitenden kurtulmadan demokrasiyi tesis etmeye çalışmak şarlatanlıktan başka bir şey olmaz. Serbest seçimlerle ancak İran, Rusya, Afganistan veya Güney Amerika tipi demokrasiniz olur.

  Medenileşmek şart. Onun da başı etnik ve dini kimliklerden önce insani evrensel değerleri içselleştirmektir. Bu şekilde bir gün İsrailliler Filistine uyguladığı zulümü bitirebilir. Onları sadece müslüman oldukları için kendilerinden aşağıda görmeyi bırakabilir, nefret duymayabilirler. İslam’daki mezhep savaşları sona erebilir. Balkanlara huzur gelebilir. Sırplar insan haklarına saygıyı öğrenebilir. Müslümanlar birbirlerinin camilerini bombalamayı, birbirlerini yakmayı, kafa kesmeyi vs. bırakabilir. Aksi takdirde etnik köken ve dini temel alarak kimlikleşen toplumların hem kendi içlerinde hem de diğer toplumlarla savaşı, husumeti kaçınılmazdır…

  • leventsumer says:

   Engin merhaba, bana her zaman çok iyimser tablo çiziyorsun diyorsun ancak bu yorumunda pembe tabloyu maalesef sen çizmişsin.
   Çünkü sen ne kadar birey olarak evrensel hümanistik değerlere sahip çıksan da, batı dünyasının dünyevi hırsları için sömürgeciliği bir an olsun bırakmaması, doğu dünyasının da günlük kısır çekişmelerden dolayı kafasını kaldırıp ne olup bittiğini anlamadan herşeyini kaybetmesi devam ettiği müddetçe bu durum değişmez.
   Hak ile batılın savaşı dünya var oldukça devam edecek. Dinlerin ayrışmasını ve çatışmasını bir kenara bırakmak, bence çok ama çok safça bir yaklaşım olur. Geçmiş yüzyıllarda yaşanan Haçlı savaşlarını unutmamak lazım. Ancak bugün gelinen nokta bırak İslamiyet-diğer dinler ayrışmasını, daha tehlikeli boyutta olan ve Ortaçağ Avrupasında Hristiyanlığın yaşadığı mezhepler çatışmasının etkilerini ve ağır sonuçlarını görüyoruz.
   Değişimin ve gelişimin insanın laik olmasıyla da bir ilgisi yok bana göre. Kaldı ki bir müslümanın kendi günlük yaşantısında dinini dünyevi işlerinden ayırması mümkün değil (5 vakit namaz kılan biri gün içerisinde bunu yapmazsa asıl o zaman huzursuz olur), ancak devlet tebaası altındaki herkese adil olarak davranmakla yükümlüdür. Osmanlı bunu başarılı olduğu yıllarda şeriat hükümleriyle yoğurduğu kanunlarıyla yürüttü ancak günümüzde gerçek manada hiçbir devletin şer’i hükümlerle yönetildiğini söyleyemeyiz. Batının kendi içinde tesis etmiş olduğu başarılı yönetim modeli ise, söz konusu kendi çıkarları olduğunda nedense evrensel bir boyutta yürütülemiyor. Asıl bu paradoksu çözmek lazım.

 2. Engin says:

  Haçlı savaşlarını bir din savaşı olduğunu söylediğin an herşey baştan sonra eriyor Levent. Haçlı savaşları bir güç ve ganimet savaşıdır. Maddi olarak sefilleri oynayan bir Avrupa’nın Bizans dahil Arapların ve doğunun zenginliğini yağmalama savaşıdır. Kudüs’e dini motivasyonla değil ganimet hırsıyla gidilmiştir.

  Değişim ve gelişim ancak gerçek bir laiklikle ve her türlü dogmatik düşünceden arındırılmış bir düşünce dünyası ile olur. Din’i gerçek amacı olan ahlaki boyutta tutup özümser ve hayatını bilime göre şekillendirirsen ilerlersin yoksa zelil ve perişan olursun. Tıpkı koyu Katolik güney Amerikalılar veya müslümanlar gibi.

  Dinler ortaya çıkışları itibariyle yerleşik yaşama başlayan yabani insanların barış içinde yaşaması, ortak değerler üzerinde anlaşması için işlev gördü. Bir nevi avcı-toplayıcı vahşi insana medeniyeti getirdi. Bugün ise gelinen noktada yüzyıllar içerisinde oluşturulan din anlayışı medeniyeti gerileten bir noktada. Hristiyanların iskenderiye kütüphanesini yakması, Taliban’ın ve IŞID’in asırlık tarihi değerleri yıkması, kitap yakması vs. buna örnek gösterilebilir. Veya Protestan ve Katoliklerin, Şiiler ve Sünnilerin birbirlerinden nefret etmesi.

  Savunma olarak hemen “bunlar gerçek İslam değil” diyeceksin 🙂 Ben de diyorum ki gerçek İslam’ın ne olduğundan daha çok insanların İslam’ı nasıl anlayıp nasıl yaşadığının önemi var. Eğer birileri bugün Irak’ta Şii diye çoluk çocuk demeden binlerce insanı kafa keserek infaz ediyorsa ortada çok büyük bir yanlış var demektir.

  Son olarak insanların hassasiyetine bir bak. Son bir kaç ayda IŞID Irak’ta 2000’inin üzerinde Müslüman katletti. Öldürdür demiyorum, katletti. Gazze’nin onda biri kadar dikkat çekti mi? Burada insanların duyarlılığı öldüren üzerinde mi yoksa öldürülen mi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s