Shame on You! Yazıklar Olsun!

Shame on You! Yazıklar Olsun!

Shame on you those who say that Israel is using its right to defend itself even though they see the killed children and the demolished houses!

Shame on you those who say we support Israel’s attacks by forgetting their histories!

Shame on you those who close the gates to Palestine and leave them to death by not allowing the medication and food to be reached the injured Palestinians.

Shame on you those who shed crocodile tears!

Shame on you the Islamic world which remains silent!

Shame on you the western so called humanistic states which are watching the massacre as a TV movie!

Shame on everybody who remains silent to this massacre!

 

Yazıklar Olsun Size!

Öldürülen çocukları, yıkılan evleri göre göre İsrail kendini savunma hakkını kullanıyor diyenlere yazıklar olsun!

Tarihini unutup İsrailin yanındayız diyenlere yazıklar olsun!

Kapıları kapatıp ilaç ve gıdanın yaralı Filistinlilere ulaşmasına müsaade etmeyerek onları ölüme terkedenlere yazıklar olsun!

Timsah gözyaşı dökenlere yazıklar olsun!

Sessiz kalan İslam alemine yazıklar olsun!

Bu katliamı TV filmi gibi izleyen sözde hümanist batılı devletlere yazıklar olsun!

Bu katliama sessiz kalan tüm herkese yazıklar olsun!

22 Temmuz 2014, İstanbul

This entry was posted in English, Güncel Konular, Tefekkür and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Shame on You! Yazıklar Olsun!

 1. Engin says:

  Levent’cim son bir kaç ayda IŞID denilen terör örgütü Irak’ta 2000’in üzerinde Müslüman’ı katletti. Bunun yarısını Türkmenler oluşturuyor. İsrail bombalayarak öldürürken IŞID işkence ederek öldürüyor. Sence İsrail’in öldürdüğü 500 Filistinli mazlum mu daha trajik yoksa İslam Devleti adı altında 2000’in üzerinde Müslüman’ı kafa keserek, kurşuna dizerek öldürmek, camilerini yıkmak, türbelerini yıkmak daha trajik?

  Bu arada emperyalist devletlerden fakir müslüman toplumlar için adalet ve merhamet beklemek neyin kafasıdır? Bu bir şaka mı yoksa gerçekten ciddi misin? Batı’nın tüm insani değerlerinin sadece kendi vatandaşları için geçerli olduğunu hatta onun bile oligarşinin çıkarları doğrultusunda olduğunu bilmiyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız bu savaşı zaten baştan kaybetmişsiniz demektir !

  • leventsumer says:

   Engincim yorumların birbiriyle çelişiyor. Batıdan medet uman yok, bilakis senin önceki yorumların onları demokratik ilerici gösteriyordu, bunu düzeltme gereği duymuştum. Ancak söz konusu Müslüman toplumu olduğunda ses çıkarmayan bu ilericilerin (!) dilemmasını açıklamak yerine sürekli yazılarımı yanlış yorumlamaya devam ediyorsun.
   Evvelki yazıma yaptığın yorum için şu bilgiyi vereyim:Haçlı savaşlarının 4.sü hariç (İstabul işgal edilmiş ve katolik-ortodoks savaşına dönmüştür) diğerleri din adına Müslümanlara karşı yapılmıştır, bununla birlikte 1448 2. Kosova savaşına kadar yapılanlar da hep bir dini ittifaktır ancak bu ittifak İstanbul’un fethiyle son bulmuş ve 2. Viyana kuşatması sonrasında Jan Sobieski başkanlığında tekrar kurulmuştur ve Osmanlı’nın Avrupadan çıkarılmasına sebebiyet vermiştir.
   IŞİD ve İsrail, benim için aynı. IŞİD’in arkasında ne olduğunu da bir görebilsen keşke!

   Filistin artık bir sembol olmuş durumda. Oradaki zulmün durması, dünyadaki birçok zulmü yok edecek noktada, çünkü sorunun kaynağını herkes biliyor, eminim sen de..

   Sadece şu farkı göremiyorsun, birinin zulmüyle ilgili bir yazı, diğeriyle mukayese edilerek yorumlanmaz. Elbette orada da zulüm had safhada. Bir yazımda ona da değinirim. İsrail’in sadece bomba ile öldürdüğü konusunu tekrar gözden geçirmeni tavsiye ederim, zira iyi bir araştırmacı olduğunu düşünüyorum.

   Son olarak Müslüman biri olarak ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem’i kabul ediyorsan az önce yaptığın insanın evreni yorumun İslami perspektifle bağdaşmıyor.
   Kuran’daki din tanımı üzerinden gidersen ne demek istediğimi anlayabilirsin.

 2. Engin says:

  Batı tabiki demokratik ve ilerici. Ortaçağ karanlığını aştılar. Paylaşım savaşları nedeniyle kendi iç çatışmalarını da aştılar. Halklarının daha refah bir yaşam sürmesi için ise herşeyi yapabilirler ve yapıyorlar da. Almanya için önce aslolan kendi vatandaşlarıdır sonra içerisinde olduğu medeniyetin diğer unsurları. İslam toplumları bu medeniyetin bir parçası değil. Burada bir dilemma yok. Bir ülkenin kendi insanlarının çıkarlarını en üst noktaya koyması son derece doğal bir durumdur. Zira devletler bunun için vardır. Müslümanlar medeniyet anlamında herhangi bir ilerleme kaydetmiş de ben mi kaçırmışım? Tek parça, barış, huzur ve refah içinde yaşayan bir İslam dünyası var da ben mi görmüyorum??

  Batıdan medet umuyorsunuz Levent. Neden İsrail’in yanında olan Amerika’ya yükleniyorsun? Son derece açık ve net bir şekilde durmaları gereken yerde duruyorlar ve bunu da yine açıkca ifade ediyorlar. Bunda şaşıracak ne var anlamıyorum? Amerika veya batılı ülkeler neden eleştirilir ki? Kaldı ki o batılı ülkelerin petrol ihtiyacını İslam ülkeleri karşılarken. Çöle milyarlarda dolar ölü yatırımlar yaparak, hiç kullanılmayan silahları her yıl satın alarak, batı borsalarına yatırım yaparak batılı ülkelere milyarlarca doları aktaran İslam ülkeleri değil mi? Yoksa yanlış mı biliyorum??? Türkiye’mizin başbakanı “büyük ortadoğu projesinin” eş başkanlığını yürüttüğünü gururla haykırırken, bu projenin temel taşı olarak ortada duran büyük İsrail hedefinin aşamalarında biri değil midir Gazze’nin işgali ve Filistin’nin yok edilmesi?????

  IŞID’ın ve benzerlerinin arkasında kimin olduğunu çok iyi biliyoruz. Örnek olarak AKP hükümetinin lemazımat görevlerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ya da Ortadoğunun diğer yapay devletlerinin kukla yönetimlerinin de aynı şekilde bu teröristlerin arkasında olduğunu görebiliyoruz. Filistin diğer taraftan bir algı yönetimidir. Dünyanın dört tarafında müslümanların ekmeğine kan doğranırken tek öne çıkarılan mesele Filistin’dir. Bu meselede de sadece gürültü vardır. Kalıcı herhangi bir önlem yoktur. Öte taraftan başka coğrafyalarda, hatta Filistin’e uzak olmayan coğrafyalarda kat be kat büyük dramlar yaşanırken dikkatler bu noktalardan hep kaçırılmakta. Ben buna kızıyorum. Irak’ta 10 yılda neredeyse Filistin’in toplam nüfusu kadar müslüman öldürüldü ve bizim başbakanımız işgal kuvvetlerinin askerleri için dua etmekle meşgul. Ve kendisi dünya lideri!

  Elhamdüillah müslümanım. Hz. Adem’e de inanırım ancak kitabi dinlerin tarihini biraz araştırırsan çok eski olmadığını görürsün. İnsanın yerleşik yaşama geçmeye başlaması Mezopotamya’da yaklaşık 13000 yıl önce gerçekleşti. İslam yaklaşık 1500, Hristiyanlık ise 2000 yaşında. Musevilik’in tarihini bilmiyorum ancak onun da 3-4 bin yıldan yaşlı olduğunu sanmıyorum. Kuran’ı Kerim’de anlatılan kavimlerin hemen hemen tamamının Ortadoğuda yaşıyor olması tesadüf müdür? Diğer peygamber kıssalarında da çok sefer şehirlerden bahsediliyor ve bizler bilimsel olarak şehirleşmenin başlangıç tarihini biliyoruz. Peki Levent’cim insan kaç yıldır Homo Sapiens? Benim bildiğim en az bir 500,000 yılı var. Her neyse sonuç olarak her semavi din iyiliği, güzelliği, dostluğu, saygıyı, merhameti, paylaşmayı kısaca medeni olan, insani olan her türlü iyiliği emreder. Ben hırsızlığı, katilliği, yalanı öneren din duymadım. Hal böyle iken neden insanlar birbirlerini yiyor Levent?

  • leventsumer says:

   Öncelikle insanlık ve medeniyetle kendi halkının çıkarlarını korumayı birbirinden ayıralım. Tarih bize göstermiştir ki çıkarlarının aksi olduğunda medeniyetin esamesi okunmuyor batı toplumunda. İstiklal şairimizin dediği tek dişi kalmış canavar çok değil daha bu yüzyıl başında senin benim ülkemizin her yerini işgal etmişti. Şimdi o devletlerin çıkarına ters düştün mü seni de senin gibi onları beğenen herkesi de iyi adam, medeni adam demez anında kapı dışarı ederler memleketlerinden, hatta bir adım daha ileri gideyim kendi politikalarına ters düşenleri de kovarlar.
   Şimdi gelelim diğer konulara: Ben burada kendi adıma yazıyor ve konuşuyorum, o yüzden yorumlarını çoğul yapmamanı rica ederim. Batıdan bir beklentim olsaydı, o minvalde yazardım. Tek üzüntüm, senin de savunduğun medeni olduğu iddia edilen bu devletlerin iki yüzlü yaklaşımları. Kim bilir belki de Merkel, 1940’larda yaptıklarının haklılığını göstermek için bugün İsrail’in yanında yer aldığını söylüyor.
   Batı ile ilgili doğru bir tespitin var ama, o da teknolojiyi iyi kullanıp sömürgeler oluşturmayı çok iyi biliyor olması. Bunu da gizli değil çok aleni bir biçimde yapıyorlar yıllardır. Kabahat onlarda değil, kendini kullandıran İslam ülkelerinde.
   Benim yazım, farkında isen hiçbir partiyi destekleyen veya suçlayan bir pozisyonda değil. Bu ve bundan önceki tüm hükümetlerin politikalarını, değişen konjonktüre göre doğru ve yanlışlarını uzun uzun tartışalım bir ara, buna her zaman varım. Ancak herşeyi tek kişinin doğru veya yanlış yaklaşımı üzerinden değerlendirmek, en basit tabiriyle kolaycılık olur. Gerçeklere gözünü yummak olur.
   İşte dini konuda yine bir yanılgını düzeltmem gerekecek. İslamiyetin tarihi, senin dediğin gibi 1.500 yıllık değil. İlk insan ve peygamber olan Hz. Adem de, diğer peygamberler de İslam dini üzerine gelmiştir. Cuma hutbesinde her hafta okunan “Allah katında din İslamdır” ayeti, İslamiyet dışındaki semavi dnlerin – tahrif edilmeden önce de İslamiyet esaslarını taşıdığının bir delilidir. Günümüzde de tahrif olmayan tek din İslam ve maalesef bu dini doğru anlayıp hayatımıza tatbik etmediğimiz için sürekli kaybetmeye mahkumuz. Baksana iki medeni Müslümanız ancak burada bile ortak bir lisanı ortaya dökecek bir birlikteliğimiz yok. Bunun sırrının derinlerine inmek gerek.
   Selamlar.

 3. Engin says:

  Levent’cim batının iki yüzlülüğünü eleştirmek bir katilin hoşgörülü olmamasını veya bir hırsızın yalan söylemesini eleştirmek gibi bir şey. Ben sana “emperyalist” güçlerden medet umuyorsun diyorum. Onları iki yüzlülükle suçlamak onların bu yaşananlar karşısında dürüst bir tavır takınmalarını beklediğini gösteririr. Ben emperyalist güçlerden dürüst bir tavır asla ama asla beklemem. Ben içlerinde yaşıyor, onlarla birlikte çalışıyorum. İyi kötü hassasiyetlerini vs. biliyorum.

  İstedikleri an istediklerini kovarlar tabiki. Ülke onların bu bir. İkincisi öyle ya da böyle 6 milyon Yahudi’yi katletmiş, toplamda 11 milyon insanı öldürmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Ancak bu ülke kendi vatandaşları arasında adaletli bir yönetim sergiliyor ve buna da her gün şahit oluyorum.

  İyi kötü demokratik sistemlerde İnsanların elindeki yegane güç iktidarı değiştirebilme şansıdır. Sen ne kadar yazarsan yaz, meydanlarda ne kadar tepki koyarsan koy neticede hayat kurtaracak fiiili önlemler ancak devlet katında alınabilir. Elinse silah alıp Gazzeye gitmeye bile çalışsan birşey değişmez. Dolayısı ile halkın ortadoğuda yaşanan zulüm karşısında takınabileceği yegane tavır bu zulme destek olmayacak, hatta durdurabilecek bir siyasi iradeyi başa getirmektir. Bugün BOP eş başkanı olduğunu söyleyerek ortada dolaşan, müslümanların kafalarını kesen örgütlere silah gönderen bir siyasi lideri tek başına 3 dönem iktidar yapıp üzerine bir de cumhurbaşkanı yapıyorsa bir toplum, o toplumun bu zulüm karşısında gösterdiği tüm tepkiler de sahtedir, samimiyetsizdir, en iyi ihtimalle aptalcadır. İsrail’e bugün en ciddi tepkiyi koyan, somut önlemler alan üç ülke sırasıyla Küba, Şili ve Venüzüella’dır. Sosyalist iktidarlara sahip, anti emperyalist mücadele veren ülkelerdir.

  Son olarak İslam tarihine gelirsek söylediklerini ben de biliyorum ancak söylemek istediğim kutsal kitaplarla birlikte sistematikleşen din dir. Yoksa din tekdir tabiki ve Hz Adem’den bu yana da aynı hak dindir. Ama sen yine doğru anlamak ve uygulamaktan bahsediyorsun ben de diyorum ki eğer toplum hayatının merkezine dini yerleşterirsen ve bireyleri ona göre eğitirsen her daim o dini farklı anlayıp farklı yorumlayacak alt topluluklar olacaktır ve bunun engellenmesi mümkün değildir çünkü din yoruma açıktır. Mezhepler de bir nevi bu nedenden ötürü doğmaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s