7 Ağustos Yenikapı Kongre Bildirisi

Türk bayraklarıyla donanmış 5 milyona yakın vatandaşımızın doldurduğu ve adeta hayırlara açılacağına yürekten inandığımız “Yenikapı Meydanı”…

Muhalefet liderlerinden iktidara, ordu komutanımızdan meclis başkanımıza ve cumhurbaşkanımıza herkesin verdiği ortak birlik ve beraberlik mesajları: Milli şuur, adalet, liyakat, samimiyet ve Kuran ve Sünnet ekseninde bir din anlayışı, ordunun itibarı ve milletin emrinde olması ve tam demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.

Bugün izlediğim ve dinlediklerim bana Erzurum ve Sivas Kongrelerini hatırlattı ve Yenikap’da halkın ve tüm siyasi ve askeri kurumların katıldığı ve doğrudan demokrasileri hatırlatan bu ortam bana bundan sonra yapılacaklarla ilgili aşağıdaki Yenikapı Kongre Bildirisini yazdırdı:

 1. 15 Temmuz’un bir grup cuntacı subayın darbe girişimi veya terörist bir eylemden çok öte ülkenin dış güçler ve içerdeki işbirlikçi hainleriyle birlikte kurguladığı ve bu ülkenin kendi silahlarının kullanılarak işgal edilme hareketinin olduğunun ilan edilmesi
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplanarak yılsonuna kadar gece gündüz yoğun bir çalışma temposuna girerek başta anayasanın yeniden yazılması olmak üzere devletin FETÖ, PKK, DAEŞ ve adını bildiğimiz bilmediğimiz tüm diğer terör örgütlerinden temizlenmesi için ve devletin tüm kurumlarının yeniden yapılandırılması için gereken yasaları çıkarması,
 3. Bundan sonra devamı sürekli gelecek dış tehditlere karşı daha sistemli, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı yüksek, denetim mekanizmaları işleyen sürdürülebilir bir devlet modelinin geliştirilmesi
 4. Bugün meydanlardaki birlik tablosuna uygun olarak gerekirse Milli Mutabakat Hükümeti kurarak CHP ve MHP’nin de hükümette bakanlar seviyesinde temsil edilmesi, özellikle ordu, içişleri, eğitim ve adalet sisteminde yerleşmiş terör örgütü üyelerinin tasfiyesi neticesinde oluşacak kadrolara liyakatlı kişilerin getirilmesinin sağlanması
 5. Ülke genelinde bir sanayi seferberliğinin başlatılması ve yeni endüstri 4.0 devrimi ekseninde kendi sanayisini üretecek 5 yıllık sanayileşme planlarının yapılarak hayata geçirilmesi
 6. Ordunun zedelenen itibarının ve zayıflatılan gücünün tekrar geri kazandırılması için gençlerin şerefli askerlik mesleğine teşvik edilmesi
 7. Ülkenin iç ve dış düşmanlarının oluşturduğu tehditleri göz önünde tutarak ordunun emir-komuta zinciri ve disiplinini zedelemeden ancak darbe üretebilecek riskleri de ortadan kaldırarak, eski subayların da içinde yer aldığı bir kurul vasıtasıyla tekrar yapılandırılması
 8. İstihbarat sistemimizin çok ciddi olarak gözden geçirilmesi ve bu alanda yenilenme ve yapılanma adına ciddi adımlar atılması
 9. Ülkenin farklı bölgeleri ve şehirleri, sanayi üssü, lojistik üssü, teknoloji üssü, tarım üssü, eğitim üssü, spor üssü v.b. yeni neslin yetiştirileceği üsler olarak planlanması, Anadolu’ya tersine göçü sağlayacak yatırım hamlelerinin yapılması
 10. Kamu ve özel sektör arasında devlet hastane ve yol yatırım projeleriyle başlatılmış olan ortak çalışmaların ülke genelinde ve özellikle sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda yaygınlaştırılması
 11. Okullarımızda tarihimizde Hun Devletinden Türkiye Cumhuriyetine kadar kurulmuş Türk devletlerinin nasıl başarılı olduğunu ve onları yıkılma ve çökmeye götüren sebeplerin çok daha detaylı bir şekilde anlatılması, milli şuurun gençlerimize aşılanması
 12. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşları, yakın tarihimizdeki Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Körfez Savaşları, Arap-İsrail Savaşlarının çok detaylı olarak öğretilmesi
 13. Ülkemizin yaşadığı darbeler, muhtıralar, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyada yaşanan darbelerin ve arkalarında yatan sebeplerin öğrencilere anlatılması
 14. Avrupa’nın kendi içinde yaşadığı savaşların, AB’ye uzanan Avrupa’lı ideolojisinin, kanlı iç savaş ve sonrasında ABD’nin kuruluşuna uzanan olayların ve ABD ve AB’nin dünyanın geri kalanına bakışının anlatılması
 15. Dünyada kurulmuş gizli örgütlerin yapılarının ve bu gizli örgütlere teşkilatlanma ve zihniyet olarak oldukça çok benzeyen FETÖ’nün ve bundan sonra yine farklı adlarla karşımıza çıkabilecek tüm bölücü yapıların halkımıza öğretilmesi ve örgütlerin yürüttüğü psikolojik propagandalarına karşı nasıl davranılması gerektiğinin halkımıza anlatılması
 16. Terör örgütlerine bulaşmamış ve onlara amaçlarını bilerek destek vermemiş kim olursa olsun topluma kazandırılması ve milli birlik ve bütünlük mozaiğine dahil edilmesi, geçmişte haklarında açılmış davalarda suça karışmamış asker ve kamu görevlilerine iade-i itibar verilmesi
 17. İktidar ve muhalefet milletvekilleri, bakanlar, yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan ve görev yapan değerli akademisyenler, büyük firmaları üst düzey yöneticileri, sanatçılar, sporcular ve Türki dostu yabancılardan oluşan bir platformun kurularak Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtım faaliyetlerinin arttırılması
 18. Üniversitelerimizde ve liselerimizde provakasyon sonucu farklı fikirlerdeki gençlerin karşı karşıya gelmesini/getirilmesini önleyecek birlik ve beraberlik ruhunun eğitim kurumlarımızda sağlanması için acil adımlar atılması
 19. Gayrimenkul sektörüne yapılan yatırımlara paralel olarak artan inşaat faaliyetleri neticesinde oluşan şehirleşme problemlerine karşı tedbir alınması, eski tarihi yapıların korunması ve daha yaşanabilir şehirler inşa edilmesi (örneğin boşalacak Kuleli Askeri Lisesinin bir eğitim kurumu olarak devam etmesi ya da bir askeri müze olması, boşalacak ve şehir dışına çıkarılması planlanan kışla ve üslerin yeşil alana dönüştürülmesi gibi)
 20. Liyakat, adalet, milli birlik, inanç, uzlaşma, sürekli eğitim ve gelişim, hoşgörü, başkalarının haklarına saygı, özgüven gibi ortak yaşamın ve bireysel gelişimin temel bileşenleri olan hususlarda çocuk yaşta gerekli eğitimlerin verilmesi
 21. Özellikle finans sektöründe alternatif olarak İslami finansman kaynaklarını da içine alacak ve İngiltere’ye akan Ortadoğu sermayesini ülkemize çekecek yeni finansman modellerinin geliştirilmesi.
 22. Şehit ve gazi ailelerimizin onurlandırılması ve kendilerine desteklerin sürdürülebilir olmasının sağlanması

Şimdi daha da kenetlenme, bir ve beraber olma, tüm tehdit ve riskleri görerek ve tedbirlerimizi alarak geleceğe umutla bakma zamanı.

7 Ağustos 2016, İstanbul

 

 

This entry was posted in Güncel Konular, Tefekkür and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s