Oxford Üniversitesi Gayrimenkul Konferansı

1-2 Mart 2017 tarihlerinde Oxford Üniversitesinde düzenlenen Gayrimenkul Konferansındaydım. Konferansın teması “Değişimi Yönetmek”ti. Konferansta Brexit, Trump’un seçilmesinin etkileri ve anti-globalleşme eğilimleri dahil birçok politik gelişmenin; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gayrimenkul sektörüne etkileri tartışıldı. Demografik değişimlerin, kuşaklararası bakış ve beklenti farklarının etkileri, millenial olarak adlandırılan yeni kuşağın bakış açıları ve kolektif yaşam vurgusunun altı çizildi. Kur etkisi, doğrudan yabancı yatırımcı ve politik belirsizlik ve aşırı politik değişkenliğin etkisine de dikkat çekildi.

Konferansın kapanış bölümünde mevcut koşullara çerçevesinde “bugünün Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı için en uygun zaman olduğu” özellikle vurgulandı.

2 Mart günü Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi ve yatırım fonları kurucusu, yönetim kurulu başkanı Dr. Emre Çamlıbel ve Oxford Üniversitesi Gayrimenkul Programı Direktörü ve Kürsü Başkanı Dr. Andrew Baum ile MBA öğrencilerine yönelik bir panelde konuşmacı olarak yer aldım. Panelin konusu “Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Gayrimenkul Sektörüne ait Sermaye Piyasası Araçları: Türkiye Örneği” idi. Panelde politik gelişmeler, güvenlik politikaları, kur etkisi, hükümet politikaları, makro-ekonomik göstergeler, demografik değişimler, trendler ve yaşam tarzlarını da içeren politik, sosyal ve ekonomik değişimleri ele aldık. Global ekonomik tahminler, gayrimenkul sektörünün dünyadaki büyüklüğü, Türkiye’nin sektördeki konumu, konut, ticari, lojistik ve turizm pazarlarımızı detaylı olarak aktardık.

Ardından Türkiye’deki GYO’ları, gayrimenkul yatırım fonlarını, sukuk (kira sertifikası) ve gayrimenkul sertifikasını da içeren sermaye piyasası araçlarını değerlendirdik. Bireysel emeklilik fonlarının yatırım alanları ve gayrimenkul sektörüne olan eğilimlerini Türkiye ve global ölçekte değerlendirdik. 2 saatten fazla süren panelde birçok soruyu cevapladık.

Oxford Universitesi, 1-2 Mart 2017

This entry was posted in Eğitim ve Konferanslar, İş Dünyası and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s