Kredi Garanti Fonu Yerine Müşareke Fonu, Neden Olmasın?

Kredi Garanti Fonu Yerine Müşareke Fonu, Neden Olmasın?

Teminat yetersizliği sebebiyle kredi alma sorunu yaşayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak bu işletmelerin finansmana erişimin sağlayan kurum olan Kredi Garanti Fonu, 10 Kasım 2017 itibariyle 358.677 işletmeye kredi kullandırmış, kefalet hacmi 197,3 milyar TL’ye, kredi hacmi de 220,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2017 sonu itibariyle bu kredilerin 25 milyar TL’sinin geri ödenmiş olacağı belirtiliyor ve Ekim itibariyle 90 milyon TL’lik kısmın geri ödenmediği kaydediliyor.

Bu rakamlara göre kredi garanti fonunun başarılı olduğunu söylemek mümkün ancak sürdürülebilirliği konusunda tartışmak gerek. Faiz oranlarının bu kadar yükseldiği bu dönemde kredi hacminin artması, işletmelerin borcu yeni borçla kapatması sorununu doğurabilir. Yani 2018 yılında yeni kredilerin verilmesini geri ödemeler ve faiz oranları perspektifinde değerlendirmek gerek. Peki KGF’ye yeni bir alternatif geliştirilebilir mi? Evet: Müşareke Fonu

Müşareke, katılım bankacılığında kullanılan bir finansal enstrüman olarak tarafların hem emek hem sermayeleriyle beraber ortak oldukları bir yöntem olarak tanımlanır. Konulacak sermaye miktarı ve ortaklık sonunda elde edilecek karın paylaşılma oranı ortaklar tarafından baştan tespit edilir. Ortak girişime konulan sermaye eşit olduğu halde kâr payları farklı olabilirken tersine, sermayeler farklı olduğu halde kâr payları eşit olabilir. Ticaretin finansmanında da kullanılabilen bu yöntemin KGF yerine Müşareke Fonu adı altında hayata geçmesi kredi geri dönüşlerinde sorunlu kredilerin binde 7 olduğu da dikkate alınırsa konuyu kar-zarar ortaklığı çerçevesinde ele almak suretiyle yeni bir yaklaşım olabilir.

Müşareke Fonunda kurulacak sektörel yatırım izleme ve değerlendirme komiteleri sayesinde işletmelerin nakit ihtiyacı sebebiyle borçlarını geri ödemede kendilerine destek olmak yerine, daha şeffaf, daha verimli ve etkin şirket yönetimlerine kavuşmalarını sağlayacak, ilerde bu şirketleri halka arz edilecek bir yapıya kavuşturacak, borsada işlem gören firma sayısını arttıracak bir sistem kurgulanabilir. Böylece çok daha fazla firma SPK mevzuatlarına tabi olarak daha başarılı işletmelere dönüşebilir.

KGF yerine Müşareke Fonu, bence mümkün, sizce?

25 Kasım 2017, İstanbul

This entry was posted in Güncel Konular, İş Dünyası and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s