Acaba/Çünkü/Peki Nasıl?

Acaba?

Tüm dış faktörleri, ticaret savaşlarını, Trump etkisini ve ekonomik saldırıları bir kenara bırakırsak;

İhracat gelirleri artsın diye mi dövize müdahale edilmiyor?

Politik gerilimin kura negatif yansıyacağı bilinmiyor mu?

Faiz artışlarında beklentilerin aksine pas geçilen dönemlerden sonra yapılan ciddi artışların etkisinin sınırlı olduğu bilinmiyor mu?

Yatırımcıların yani paranın gelmesi için politik istikrar ve yasal ve yapısal reformların acil olarak yapılmasının gerektiği bilinmiyor mu?

TL’deki değer kaybı sebebiyle üretim maliyetlerinin arttığı ve bundan dolayı enflasyonun daha da artacağı düşünülmüyor mu? Bu durumun düşük enflasyon hedefi ile ters düştüğü bilinmiyor mu?

Aşırı borçlanmanın ülke ekonomisini sıkıntıya soktuğu, sermaye piyasası araçlarının ve faizsiz enstrümanların artışının gerektiği, birikimlerin bu enstrümanlar üzerinden ekonomiye katılmasının çift yönlü fayda sağlayacağı düşünülmüyor mu?

Aslında yapılması gerekenleri ekonomiyi yönetenler mutlaka çok iyi biliyordur. Peki neden adım atılmıyor ya da atılan adımlar sonuç vermiyor?

Çünkü:

Hamlelerde zamanlama hataları yapılıyor,

Güven telkin eden ve uluslararası düzeyde kabul gören bir ekip kurulmuyor, kurulamıyor,

Kendi içinde barışık bir sistem ve toplum görüntüsünden uzak bir tablo çiziliyor,

Orta ve uzun vadeli planlar yerine dönemsel teşviklerle kısa süreli çözümler tercih ediliyor,

Gerilimi düşmeyen bir dış politika ile odak kayması yaşanıyor.

 Peki Ne Yapmalı?

Toplumsal mutabakat, hukukun üstünlüğü, uzun vadeli planlamalar ve yapısal reformlar, güçlü bir ekip, düşük tansiyonlu bir dış politika stratejisi, üretim odaklı bir ekonomi yönetimi, eğitim sisteminde yapısal dönüşüm ve bireyden topluma, toplumdan bireye doğru akan bir bilinçlenme hareketi ve gelecek vizyonuna uygun bir yaşam ve değerler anlayışı kazandırma hamlesi…

This entry was posted in Güncel Konular, İş Dünyası and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s