Eğitim Sistemimiz İçin Prensipler ve Tavsiyeler

Eğitim Sistemimiz İçin Prensipler ve Tavsiyeler

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, eğitim sistemimize yönelik birkaç önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yazımın içeriğinde sorunlara değinmeden- bu sorunları daha önce yazdığım birkaç yazımda da dile getirmiş ve çözüm önerileri sıralamıştım- sistemin geleceğine dair bazı temel prensipleri ve somut bazı önerilerimi sizlerle paylaşacağım:

 1. Güzel Ahlak ve Kul Hakkına Saygı Eğitimi

Eğitim sistemimizin bana göre ilk ve vazgeçilmez en önemli hedefi iyi ve güzel ahlaklı, başkasının hakkını yemeyen, kendine ve topluma faydalı, toplumla barışık, özdeğerlere sahip, özgüveni ve özsaygısı olan bireyler yetiştirmektir. Bunu yapabilmenin en temel adımı ise daha okul öncesi eğitim seviyesinde çocuklarımıza bu eğitimi uygulamalı olarak vermeye başlamaktır. Sistem güzel ahlak ve kul hakkına (bu dünyada yaşayan tüm canlılar dahil olacak şekilde, aslında dünyaya saygı) saygı eğitimi üzerine inşa edilmelidir.

 1. Temel Değerler Eğitimi

Sistem, milli ve manevi değerlerimizi en yalın haliyle ve en doğru kaynaklardan ancak bireylerimizi sorgulatan, düşündüren ve olaylardan ders çıkarttıkları bir perspektifte sunmalıdır. Örneğin tarih eğitimi verilirken geçmişte yaşanan fetih ve başarısızlıklar, bir kronoloji biçiminde değil yaşanmış her olaydan bir paye çıkartacak şekilde öğrencilerimizle paylaşılmalıdır.

 1. Ortak Çalışma/Ortak Yaşama ve Paylaşım Kültürü

Atasözlerimiz bir cümleyle paragraf dolusu yazıyla anlatılacak hususları bazen o kadar net ve güzel anlatıyor ki: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” mesela buna güzel bir örnek. Bireysel yetenek ile takım içinde birey olabilme ve takım kültürünün başarıya etkisinin küçük yaşlarda sistematik bir şekilde çocuklarımıza aktarılması. Aynı zamanda bilgi paylaşımı ve ortak amaçlar sayesinde hedef büyütme ve farklı fikirlere rağmen ortak yaşama alışkanlığı edindirme de sistemin vazgeçilmez umdeleri arasında olmalıdır.

 1. Araştırma ve Geliştirme Kültürü

Hazır bilgi, ezber bilgisi, insana faydası olmayan ve en kısa sürede unutulmaya açık bilgidir. Daha çocuk yaşlarda bireylerin araştırmaya ve geliştirmeye olan isteklerini ve potansiyellerini ortaya çıkaracak bir yaklaşımla üreten bir toplum oluşturabiliriz. Bu da başta ekonomimiz olmak üzere toplumun en temel sorunu olan tüketim anlayışını yok edecek yegane yaklaşım olacaktır.

 1. Yetenek Odaklı Bakış Açısı

Ortak bir müfredat elbette önemli ve nüfusu yüksek bir ülke için mecburi olsa da yetenek odaklı bir bakış açısını mutlaka sistemimize adapte etmemiz gerekir. Anadolu toprağı geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bu dönemde de nice bilim insanları, sanatçıları, mütefekkirleri ve alimleri bağrından çıkaracak potansiyele sahiptir.

 1. Muhakeme ve Mukayese Kültürü

Sistem, bireylerin olaylara, yaşananlara yaklaşımında bir muhakeme mekanizması çalıştıracak şekilde kurgulanmalı, mukayese ederek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olaylar arasında bağlantı kurulması sağlanabilmelidir.

 1. Sabır Yaklaşımı

Sistem, başarının ancak sabır gösterilerek ve ara verilse de hiç yılmadan ve çok çalışarak elde edilebileceğini, kolay başarının çabuk yitirilip gideceğini vurgulayan bir yaklaşımı benimsemelidir.

 1. Girişimci Bireyler Yetiştirme

Girişimcilik ilk başta insanın içinden gelen kişiye özel bir durum gibi gözükse de aslında daha küçük yaşlarda özgüven aşılanması suretiyle birçok bireyin büyük işlere imza atmasının önü açılabilecek bir sistem kurgusu olarak ele alınmalıdır.

 1. Mutlu İnsan, Mutlu Toplum Yaklaşımı

Bireyin mutluluğunun toplumun mutluluğunu oluşturduğuna, toplumun mutlu olması için de bireyin toplumsal faydayı gözettiği çift yönlü bir mutluluk anlayışının sağlanması

Bu temel prensipler daha da kategorilendirilebilir ya da maddeler birleştirilebilir/ayrıştırılabilir. Önemli olan bu prensipler bütününü içine alacak tam teşekküllü bir sistemin kurgulanabilmesidir.

Bu prensipler çerçevesinde kurulacak bir eğitim sisteminin başarılı olabilmesi için aşağıdaki önerilerimin hayata geçirilmesi ülkemiz geleceği için oldukça fayda sağlayacaktır:

 1. İlköğretim çağından itibaren öğrencilerin ödev olarak hazırladığı projeler, üretmeye odaklı ve her biri gelecekte büyük bir projeye/esere dönüştürülecek bir yaklaşımla kurgulanmalı, bu kurgu birkaç pilot uygulamada hayata geçirilerek tüm okullarda yaygınlaştırılmalıdır.

 

 1. Üniversiteler arası iletişim ve koordinasyonun arttırılarak bir üniversitede yapılmakta olan bir projeden diğer üniversiteler de haberdar olabilmeli, benzer projeler üzerinde çalışan öğrenci ve ekipler biraraya getirilerek maddi ve manevi olarak desteklenmelidir.

 

 1. Üniversitelerde yapılan projeler, yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik yayınlar içerisinde özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı kurullarca incelenerek hayata geçirilecek bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

 

 1. Yurtdışında üretilen akademik çalışmaları izleyen ve bunları ülkemizin faydasına sunacak şekilde raporlayan bir ekibin oluşturulması

 

 1. Sanayi-sanat ve akademi arasındaki işbirliği ve köprünün somut projelerle kurulması, örneğin ülkenin istihdam politikasının bu eksende tekrar şekillendirilmesi

 

 1. Belli konularda uzmanlaşmış ve geleceği iyi okuyan ihtisas üniversitelerin özel sektörle işbirliği içerisinde geleceğin mesleklerine, iş kollarına ve gereksinimlerine uygun projeler üretmesi

Çocuklarımızın daha huzurlu ve mutlu olabileceği bir dünya, ancak onlara vereceğimiz kaliteli ve iyi bir eğitimle mümkün olacaktır.

3 Eylül 2018, İstanbul

This entry was posted in Güncel Konular, İş Dünyası and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s