Şirketlerimizi Nasıl Kurtarabiliriz?

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6455114927144210432

‪Şirketlerimizi mali darboğazdan crowdfunding (kitle fonlaması) mantığını esas alarak ve BES ile entegre etmek suretiyle Müşareke Fonu kurarak kurtarabiliriz. Müşareke Fonunda kurulacak sektörel yatırım izleme ve değerlendirme komiteleri sayesinde işletmelerin nakit ihtiyacı sebebiyle borçlarını geri ödemede kendilerine kredi vererek daha da borçlandırmak yerine daha şeffaf, daha verimli ve etkin şirket yönetimlerine kavuşmalarını sağlayacak, ilerde bu şirketleri halka arz edilecek bir yapıya kavuşturacak, borsada işlem gören firma sayısını arttıracak bir sistem kurgulanabilir. Böylece çok daha fazla firma SPK mevzuatlarına tabi olarak daha başarılı işletmelere dönüşebilir.‬ Bu işletmelerin karlılıkları da kendilerine yatırım yapan yatırımcılara getiri sağlar.

Advertisements
This entry was posted in İş Dünyası. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s