2018’e Veda Edip 2019’a Merhaba Derken..

2018’e Veda Edip 2019’a Merhaba Derken..

2018 Türkiye’de seçimlerin gölgesinde ve ekonomik türbülans ve global politik gerginliklerin etkisinde ciddi endişeler içinde geçerken 2019 birçok belirsizlikle ancak yine de insanın doğası gereği umutla karşılanmak üzere.

ABD’nin giderek sertleşen global ekonomi ve askeri politikaları, dünyanın birçok yerinde devam eden terör olayları ve Orta Doğu’da yaşanan politik değişim ve gerilimler 2019’a ciddi sorunların taşınmasına sebebiyet verdi. Ticaret savaşlarının, ekonomik yaptırımların ve bölgesel silah satışlarının etkileri bir yanımızda, tam bir stranç oyununa dönen dinamik Ortadoğu politikası öte yanımızda ister istemez iç politik dengelerimizi de ciddi olarak etkiledi.

2018 yılı ülkemiz için özellikle genel seçimin, ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerginliğinin ekonomiye olumsuz etkileri ve yapılması gereken yapısal reformlarda geç kalınması sebebiyle döviz kurları, enflasyon ve faiz oranlarının bir önceki yıla göre iki kat artması ile sıkıntılı geçti. Bir tarafta aşırı borçluluk sebebiyle konkordato ilan eden firmalar, öte yandan büyümede yaşanan yavaşlama ve yatırım projelerinin devamlılığı için duyulan finansman ihtiyacı büyümekte olan sorunları ortaya serdi. Ekonomi alınan dönemsel tedbirlerle son çeyrekte toparlanma sinyalleri verse de yılın ilk 9 ayında yaşanan gelişmelerin etkilerinin sönümlenmesi oldukça zaman alacaktır.

Rusya ile ilişkilerin normale dönmeye başlaması, savunma sanayiinde yaşanan sevindirici gelişmeler, nükleer ve yenilenebilir enerjide atılan adımlar, yeni İstanbul havaalanı başta olmak üzere açılışı yapılan ve devam eden büyük yatırım projeleri ülkemiz adına 2018’in olumlu ekonomik gelişmeleri oldu.

Gayrimenkul sektöründe imar barışı adı altında gelen imar affı ekonomiye ciddi bir gelir sağladıysa da olası depremde yaşatacağı yıkım, yabancıya satış için verilen vatandaşlığa rağmen ipotekli konut satışlarında artan faiz oranları sebebiyle yaşanan ciddi düşüş, mevcut durumda düşük riskli olan ancak geleceği sorgulanması gereken konut kredilerinin VDMK ile ikincil piyasalarda işlem görmeye başlaması, avm’lerdeki ciro düşüşü, ofislerdeki artan boşluk oranları ciddi riskler olarak karşımızda durmakta ve sektörün geleceğini riske etmektedir.

Özellikle tapu sahibi olmak yerine gayrimenkul fonlarına ortak olmak, konut kredisi yerine gayrimenkule dayalı bireysel emeklilik ile uzun vadeli olarak konut edinmek, şirketlerin kullandığı kredilere alternatif müşareke fonu kurarak daha çok şirketin halka arzını sağlamak ve büyük çaplı projeleri sermaye piyasası yatırım araçları ile fonlayarak bireysel emeklilik birikimlerini bu alana kanalize etmek, sektörün önünü açacak en temel ve doğru adımlar olacaktır.

Şirketlerin yeni döneme ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını gelecek nesillere taşıyabilmeleri ancak ciddi bir kültürel ve organizyonel değişimi ivedi bir şekilde başlatması ve dijital dönüşümü en kısa sürede hayata geçirmesiyle mümkün olacaktır.

2018’e veda ederken 2019’un bireyden topluma, şirketlerden devlet yönetimine bu dönüşüm hamlesinin başladığı ve başarılı bir şekilde yürütüldüğü bir yıl olmasını, toplumsal uzlaşma, adalet, birlik, beraberlik duygularının pekiştiği, liyakatın, üretimin, saygı, sevgi ve hoşgörünün, ahlaki değerlerin üstün tutulduğu bir sene olmasını diliyorum.

Sevgi, saygı ve selamlarımla,

Dr. Levent Sümer

31 Aralık 2018, 23.27 – İstanbul

This entry was posted in İş Dünyası and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s