Dolar Düşerken..

Dolar Ağustos başında ABD’nin Rahip Brunson krizi ekseninde Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar öncesindeki seviyeye yaklaşmış durumda.

Rahip meselesinin çözülmesi ile hızla gerilemeye başlayan doların düşen tansiyon sebebiyle 5’in de altına düşmesi beklenirken erken seçim kararı alınan Nisan ayında 3.95, sene başında 3,76 olduğunu unutmamak gerek, yani aslında beklenti doların 4’ün de altına inmesi olmalı..

Dövizdeki bu düşme trendi iyiye işaret olsa da sadece son iki ayın enflasyon oranları toplamı %10, yıllık TÜFE’nin %25, faiz oranlarının %40 mertebesine ulaşması ve birçok firmanın aşırı borçluluk yüzünden batma tehlikesi ile karşı kaşıya olması veya daha kötüsü fiilen batmış olması oldukça endişe verici. Kritik soru, dövizdeki bu gerilemenin faiz ve enflasyonda normalleşmeyi ne kadar sürede sağlayabileceği ve bunun reel sektör ve vatandaşın alım gücüne nasıl yansıyacağıdır.

Bugün merkez bankası faizde indirime kalksa döviz tekrar yükselecek, politik olarak bir gerilim oluşsa daha da fırlayacak. O zaman ne yapmalı?

Türkiye’de şirketler, gayrimenkuller, ticari işletmeler hem aşırı borçluluk hem de artan kurlar sebebiyle hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Politik istikrar ve düşük tansiyonlu dış politika eğilimi, yapısal ekonomik reformlar, üretim ve katılım ekonomisi, katma değerli ihracat, teknoloji odaklı bakış açısı, liyakat ve tasarruf esaslı yönetim anlayışı ile desteklenir ve şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik eksenli bir bakış açısıyla perçinlenebilirse yakın zamanda gerek yurtdışı yatırımcıların yapacağı satın almalar, doğrudan ve dolaylı yatırımlar gerekse yerel firmaların yapacağı birleşmeler ve halka arzlarla sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşabiliriz.

Bu da ülkemizin yeni dönem hikayesi olur..

05 Kasım 2018, İstanbul

Advertisements
Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Seminer Bilgisi

Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün son ekonomik ve politik gelişmeler ışığındaki güncel durumu ve gelecek vizyonu ile ilgili Kasım ayının son haftasında vereceğim seminere sınırlı sayıdaki ücretsiz kayıt için info@leventsumer.com adresine e-mail iletebilirsiniz. Kontenjan sınırlı olup tarih ve seminer salon bilgisi daha sonra paylaşılacaktır.

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Şirketlerimizi Nasıl Kurtarabiliriz?

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6455114927144210432

‪Şirketlerimizi mali darboğazdan crowdfunding (kitle fonlaması) mantığını esas alarak ve BES ile entegre etmek suretiyle Müşareke Fonu kurarak kurtarabiliriz. Müşareke Fonunda kurulacak sektörel yatırım izleme ve değerlendirme komiteleri sayesinde işletmelerin nakit ihtiyacı sebebiyle borçlarını geri ödemede kendilerine kredi vererek daha da borçlandırmak yerine daha şeffaf, daha verimli ve etkin şirket yönetimlerine kavuşmalarını sağlayacak, ilerde bu şirketleri halka arz edilecek bir yapıya kavuşturacak, borsada işlem gören firma sayısını arttıracak bir sistem kurgulanabilir. Böylece çok daha fazla firma SPK mevzuatlarına tabi olarak daha başarılı işletmelere dönüşebilir.‬ Bu işletmelerin karlılıkları da kendilerine yatırım yapan yatırımcılara getiri sağlar.

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Orta Vadeli Programda Neler Olmalı?

Orta Vadeli Programda Neler Olmalı?

– Politik istikrarın ekonomik istikrara nasıl dönüştürüleceği ve uluslararası piyasalara ve yatırımcılara güçlü, liyakatli ve etkin kadrolarla verilecek güven mesajı

– Kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin nasıl olacağı

– Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgili yol haritası

– Kamu tasarruflarının nasıl, hangi aşamalarda yapılacağı ve ne kadarlık bir gelir hedeflendiğinin belirtilmesi

– Özel sektörün kısa ve orta vadeli borçlarının yapılandırılmasına yönelik atılacak somut adımlar

– Yatırım proje finansmanında alternatif modellerin açıklanması

– Sermaye piyasalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik uygulamalar

– Küresel finans sisteminden kopmadan faizsiz ekonomi sisteminin yaygınlaşması için atılacak somut adımlar

– Halkın tasarruflarının ekonomiye nasıl kazandırılacağına dair somut ve temel uygulamaların hayata geçirilmesi

– Lüks tüketimin kısıtlanması ve yapılacak tasarruflara yönelik tedbirlerin açıklanması

– Vergi politikasında kazanç ve ihtiyaç esaslı, yapısal ve basitleştirici değişiklikler

– Enerji bağımlılığını ve cari açığı düşürmeye yönelik alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritası

– Üretim maliyetlerini düşürmeye ve dövize bağımlılığı azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerin açıklanması

– Teknolojik dönüşümün ekonomik dönüşüme katkısına yönelik atılacak somut adımlar listesinin açıklanması

– Gelir paylaşımını esas alan yeni ekonomi modelinin tanıtılması

– Karma fonlama mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik uygulamaların anlatılması

– Bireysel emeklilik sistemine yönelik yapısal değişiklikler ve yatırım araçlarının zenginleştirilmesine yönelik öneriler

– İhracat-ithalat dengesine yönelik atılacak adımlar listesinin açıklanması

17.09.2018, İstanbul

Posted in Güncel Konular, İş Dünyası | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Eğitim Sistemimiz İçin Prensipler ve Tavsiyeler

Eğitim Sistemimiz İçin Prensipler ve Tavsiyeler

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, eğitim sistemimize yönelik birkaç önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yazımın içeriğinde sorunlara değinmeden- bu sorunları daha önce yazdığım birkaç yazımda da dile getirmiş ve çözüm önerileri sıralamıştım- sistemin geleceğine dair bazı temel prensipleri ve somut bazı önerilerimi sizlerle paylaşacağım:

 1. Güzel Ahlak ve Kul Hakkına Saygı Eğitimi

Eğitim sistemimizin bana göre ilk ve vazgeçilmez en önemli hedefi iyi ve güzel ahlaklı, başkasının hakkını yemeyen, kendine ve topluma faydalı, toplumla barışık, özdeğerlere sahip, özgüveni ve özsaygısı olan bireyler yetiştirmektir. Bunu yapabilmenin en temel adımı ise daha okul öncesi eğitim seviyesinde çocuklarımıza bu eğitimi uygulamalı olarak vermeye başlamaktır. Sistem güzel ahlak ve kul hakkına (bu dünyada yaşayan tüm canlılar dahil olacak şekilde, aslında dünyaya saygı) saygı eğitimi üzerine inşa edilmelidir.

 1. Temel Değerler Eğitimi

Sistem, milli ve manevi değerlerimizi en yalın haliyle ve en doğru kaynaklardan ancak bireylerimizi sorgulatan, düşündüren ve olaylardan ders çıkarttıkları bir perspektifte sunmalıdır. Örneğin tarih eğitimi verilirken geçmişte yaşanan fetih ve başarısızlıklar, bir kronoloji biçiminde değil yaşanmış her olaydan bir paye çıkartacak şekilde öğrencilerimizle paylaşılmalıdır.

 1. Ortak Çalışma/Ortak Yaşama ve Paylaşım Kültürü

Atasözlerimiz bir cümleyle paragraf dolusu yazıyla anlatılacak hususları bazen o kadar net ve güzel anlatıyor ki: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” mesela buna güzel bir örnek. Bireysel yetenek ile takım içinde birey olabilme ve takım kültürünün başarıya etkisinin küçük yaşlarda sistematik bir şekilde çocuklarımıza aktarılması. Aynı zamanda bilgi paylaşımı ve ortak amaçlar sayesinde hedef büyütme ve farklı fikirlere rağmen ortak yaşama alışkanlığı edindirme de sistemin vazgeçilmez umdeleri arasında olmalıdır.

 1. Araştırma ve Geliştirme Kültürü

Hazır bilgi, ezber bilgisi, insana faydası olmayan ve en kısa sürede unutulmaya açık bilgidir. Daha çocuk yaşlarda bireylerin araştırmaya ve geliştirmeye olan isteklerini ve potansiyellerini ortaya çıkaracak bir yaklaşımla üreten bir toplum oluşturabiliriz. Bu da başta ekonomimiz olmak üzere toplumun en temel sorunu olan tüketim anlayışını yok edecek yegane yaklaşım olacaktır.

 1. Yetenek Odaklı Bakış Açısı

Ortak bir müfredat elbette önemli ve nüfusu yüksek bir ülke için mecburi olsa da yetenek odaklı bir bakış açısını mutlaka sistemimize adapte etmemiz gerekir. Anadolu toprağı geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bu dönemde de nice bilim insanları, sanatçıları, mütefekkirleri ve alimleri bağrından çıkaracak potansiyele sahiptir.

 1. Muhakeme ve Mukayese Kültürü

Sistem, bireylerin olaylara, yaşananlara yaklaşımında bir muhakeme mekanizması çalıştıracak şekilde kurgulanmalı, mukayese ederek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olaylar arasında bağlantı kurulması sağlanabilmelidir.

 1. Sabır Yaklaşımı

Sistem, başarının ancak sabır gösterilerek ve ara verilse de hiç yılmadan ve çok çalışarak elde edilebileceğini, kolay başarının çabuk yitirilip gideceğini vurgulayan bir yaklaşımı benimsemelidir.

 1. Girişimci Bireyler Yetiştirme

Girişimcilik ilk başta insanın içinden gelen kişiye özel bir durum gibi gözükse de aslında daha küçük yaşlarda özgüven aşılanması suretiyle birçok bireyin büyük işlere imza atmasının önü açılabilecek bir sistem kurgusu olarak ele alınmalıdır.

 1. Mutlu İnsan, Mutlu Toplum Yaklaşımı

Bireyin mutluluğunun toplumun mutluluğunu oluşturduğuna, toplumun mutlu olması için de bireyin toplumsal faydayı gözettiği çift yönlü bir mutluluk anlayışının sağlanması

Bu temel prensipler daha da kategorilendirilebilir ya da maddeler birleştirilebilir/ayrıştırılabilir. Önemli olan bu prensipler bütününü içine alacak tam teşekküllü bir sistemin kurgulanabilmesidir.

Bu prensipler çerçevesinde kurulacak bir eğitim sisteminin başarılı olabilmesi için aşağıdaki önerilerimin hayata geçirilmesi ülkemiz geleceği için oldukça fayda sağlayacaktır:

 1. İlköğretim çağından itibaren öğrencilerin ödev olarak hazırladığı projeler, üretmeye odaklı ve her biri gelecekte büyük bir projeye/esere dönüştürülecek bir yaklaşımla kurgulanmalı, bu kurgu birkaç pilot uygulamada hayata geçirilerek tüm okullarda yaygınlaştırılmalıdır.

 

 1. Üniversiteler arası iletişim ve koordinasyonun arttırılarak bir üniversitede yapılmakta olan bir projeden diğer üniversiteler de haberdar olabilmeli, benzer projeler üzerinde çalışan öğrenci ve ekipler biraraya getirilerek maddi ve manevi olarak desteklenmelidir.

 

 1. Üniversitelerde yapılan projeler, yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik yayınlar içerisinde özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı kurullarca incelenerek hayata geçirilecek bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

 

 1. Yurtdışında üretilen akademik çalışmaları izleyen ve bunları ülkemizin faydasına sunacak şekilde raporlayan bir ekibin oluşturulması

 

 1. Sanayi-sanat ve akademi arasındaki işbirliği ve köprünün somut projelerle kurulması, örneğin ülkenin istihdam politikasının bu eksende tekrar şekillendirilmesi

 

 1. Belli konularda uzmanlaşmış ve geleceği iyi okuyan ihtisas üniversitelerin özel sektörle işbirliği içerisinde geleceğin mesleklerine, iş kollarına ve gereksinimlerine uygun projeler üretmesi

Çocuklarımızın daha huzurlu ve mutlu olabileceği bir dünya, ancak onlara vereceğimiz kaliteli ve iyi bir eğitimle mümkün olacaktır.

3 Eylül 2018, İstanbul

Posted in Güncel Konular, İş Dünyası | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Yastık Altı Birikimler Ekonomiye Nasıl Kazandırılır?

Posted in İş Dünyası | Leave a comment

Ekonominin Dili

16 Ağustos Perşembe TGRT Haber’de 9.45’te yeni yatırım finansman modelimi anlatacağım.

Posted in İş Dünyası | Leave a comment